Direktør Emil Jensen og Hustru’s Fond

Direktør Emil Jensen og Hustru´s Fond

Til værdige og trængende, der er bosat i Storkøbenhavn. Fortrinsberettiget er personer, der er eller har været tilknyttet A/S Emil Jensen eller A/S P. Bjørnbaks Konvolutfabrik. Legatportionerne gives kun for 1 år ad gangen. Ansøgningsskemaer rekvireres ved skriftlig henvendelse bilagt frankeret svarkuvert til advokat Ole Liedke. Såfremt ansøger ikke har modtaget svar, vil dette være at betragte som et afslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar