Direktør Emil Jensen og hustrus Legat

Direktør Emil Jensen og hustrus Legat

Støtte værdigt trængende i Storkøbenhavn. Fortrinsberettigede er personer, der er eller har været knyttet til ´A/S Emil Jensen´ eller ´A/S P. Bjørnbaks Konvolutfabrik´.
Yderligere oplysninger: Legatportionerne gives kun for et år ad gangen. Ansøgninger, hvortil skemaer kan
afhentes på advokat Carsten Brinks Kontor, Esplanaden 6, 1263 København K alle hverdage mellem kl 9-16 (undtagen lørdag). Skemaet kan tilsendes ved indsendelse
af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar