Direktør Erik Kauffeldts Fond

Direktør Erik Kauffeldts Fond

Bevare Aalborg Træ- og Finerhandel a/s. Støtte nuværende og tidligere medarbejdere i Aalborg Træ- og Finerhandel a/s. Støtte til Erik Kauffeldts familie.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar