Direktør Esben og hustru Tanja Neergaard Dinesens Fond

Direktør Esben og hustru Tanja Neergaard Dinesens Fond

Til humanistiske og alment kulturelle formål, herunder især historiske formål. Støtte til uddannelse. Indkøb af kunstgenstande til videregivelse til offentligt tilgængelige samlinger. Finansiering af videnskabelige projekter, udstillinger, bogudgivelser, koncertarrangementer og tilsvarende formål, der kan sidestilles hermed. Ikke bevilgede ansøgninger besvares ikke. Ansøgninsfrist er 1. juni.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar