Direktør H. Obbekjer og hustru Marie Obbekjers Legat

Direktør H. Obbekjer og hustru Marie Obbekjers Legat

Fortrinsvis støtte til formål med tilknytning til A/S Ribe Jernindustri og A/S Dansk Rørindustri, disses medarbejdere og Ribe by - alt efter fondsbestyrelsens nærmere skøn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar