Direktør Hans Cohns Jubilæumslegat

Direktør Hans Cohns Jubilæumslegat

Fra ovennævnte legat, der er en sammenslutning af Direktør Hans Cohns Jubilæumslegat og A/S Dansk Hattefabriks understøttelseslegat for ældre arbejdere og Dansk Hattefabriks Sygehjælpefond, vil nogle portioner kunne søges af: A) Værdige trængende personer, som har været knyttet til A/S Dansk Hattefabrik eller A/S Danica Hat, samt disses hustruer (eventuelt fraseparerede eller fraskilte) og enker. B) Direktør Hans Cohn og hustru Betty Cohns slægtninge, herunder adoptivbørn. C) Medlemmer af direktør Hans Cohns og fru Betty Cohns private husstand, som har været i deres tjeneste i mindst 10 år. D) Institutioner og foreninger, som har tilknytning til Skodsborg samt velgørende institutioner, som direktør Hans Cohn har haft interesse for og støttet. Ansøgning skal indeholde cpr.nr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar