Direktør Ib Henriksens Fond

Direktør Ib Henriksens Fond

Der kan søges til følgende formål: Forskning: Universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner kan søge støtte til videnskabelige forskning - herunder til køb af apparatur, løn- og driftsudgifter mv. Til dette formål indsendes en individuel ansøgning i 1 eksemplar med projektbeskrivelse (gerne lægmandsbeskrivelse), budget mv. Støtte til studieophold i udlandet: Studerende med en bachelorgrad (eller hvad der svarer hertil) kan søge støtte til videreuddannelse indenfor industri, handel og håndværk gennem længerevarende studieophold på universiteter, højere læreanstalter og uddannelsesinstitutioner i udlandet i en varighed af min. 9 måneder/2 semestre. Der ydes ikke støtte til kortvarige studie-, praktik- og udvekslingsophold eller til kortvarige grupperejser og kongresrejser. Ansøgningsskema vedrørende støtte til studieophold i udlandet kan rekvireres elektronisk fra hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar