Direktør J. P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge’s Legat (Lund/Bugge Fonden)

Direktør J. P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge´s Legat (Lund/Bugge Fonden)

Uddeling til almennyttige, herunder sociale, uddannelsesmæssige, børne- og ungdomsrelaterede, sygdomsbekæmpende og kulturelle formål.
Yderligere oplysninger: Legatet indeholder bl. a. nedennævnte afdelinger. 1) Uddannelsesstøtte til unge manufakturister
2) Understøttelse til enligstillede, trængende ekspedienter, ekspeditricer, direktricer og kontoristinder i manufakturbranchen samt trængende enker efter afdelingschefer eller ekspedienter i nævnte branche. Kvindelige ansøgere skal have opnået 50 års alderen og mandlige ansøgere 60 års alderen.
3) Understøttelse til bildende kunstnere under 35 eller over 60 år. 4)
Understøttelse til skønlitterære forfattere, derunder dramatikere under 35 år.
5) Andre almenvelgørende formål. Ansøgningsskema foreligger ikke sendes til administrator og skal være vedlagt fotokopi af dåbsattest, referencer m.v. (bilag tilbagesendes, hvis adresseret og korrekt frankeret svarkuvert vedlægges). Desuden skal CPR-nr. samt girokonto-, evt. fuldstændigt pengeinstitutkontonummer oplyses. I sidstnævnte fald oplyses tillige pengeinstituttets navn og adresse.
Fonde og foreninger skal foruden girokontonummer oplyse SE-nummer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar