Direktør J. P. Lund og Hustru Vilhelmine, født Bugge’s Legat

Direktør J. P. Lund og Hustru Vilhelmine, født Bugge´s Legat

1) Uddannelsesstøtte til unge manufakturister. 2) Understøttelse af enligtstillede, trængende ekspedienter, ekspeditricer, direktricer og kontoristinder i manufakturbranchen samt trængende enker efter afdelingschefer eller ekspedienter i nævnte branche. Kvindelige ansøgere skal være over 50 år og mandlige over 60 år. 3) Understøttelse til trængende bildende kunstnere under 35 eller over 60 år. 4) Understøttelse til skønlitterære forfattere, derunder også dramatikere, som ikke er fyldt 35 år. 5) Andre almenvelgørende formål. Enkeltpersoner kan ikke forvente at komme i betragtning under pkt. 5. Ansøgning skal indeholde CPR/CVR nr. samt gironr. eller pengeinstitutkontonr., kontaktpersoner, og hvis man har det, gerne en e-mail adresse. Forbigåede ansøgere underrettes ikke. Ønskes bilag retur, skal en korrekt frankeret kuvert vedlægges ansøgning. Telefoniske forespørgsler frabedes venligst. Ansøgninger indeholdende alle forespurgte oplysninger vil have fortrinsret over for mangelfulde ansøgninger, og hvis den er modtaget i perioden 1/1-31/3, har den større chance for at komme i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar