Direktør Just Falbe-Hansen og fru Cathrine Falbe-Hansens Fond

Direktør Just Falbe-Hansen og fru Cathrine Falbe-Hansens Fond

Til støtte og opmuntring for funktionærer og arbejdere, som er eller har været ansat en betragtelig tid i G. Falbe-Hansen A/S eller datterselskabers tjeneste eller sådannes efterladte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar