Direktør K. Petersen og hustru Marie Petersens Fond til fordel for afgangsstuderende fra Århus Købmandsskole

Direktør K. Petersen og hustru Marie Petersens Fond til fordel for afgangsstuderende fra Århus Købmandsskole

At yde støtte til afgangsstuderende fra Århus Købmandsskole, der ønsker at tage uddannelsesophold i USA som trainee i en handels- eller industrivirksomhed eller
som studerende på et amerikansk college i 12-18 måneder. Det er en betingelse, at der vælges et økonomisk fagområde.
Yderligere oplysninger: Fonden kan kun søges af nuværende og tidligere elever og studerende ved Århus Købmandsskole.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar