Direktør K. Steinmanns Fond

Direktør K. Steinmanns Fond

Støtte i form af legater til personer, som er dårligt udrustet med viden og ønsker en oplæring eller uddannelse, således at de kan blive gode og nyttige samfundsborgere. Sådan støtte kan også ydes til institutioner, herunder skoler, som har til formål at oplære eller uddanne sådanne personer. Ansøgning må indeholde oplysninger og dokumentation, herunder seneste årsopgørelse til bedømmelse af ansøgningen, herunder legatets anvendelse, beløbets størrelse og CPR-nr. eller CVR-nr og kontonummer (14 cifre). Afslag meddeles ikke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar