Direktør K. W. Bruun og hustrus Familiefond

Direktør K. W. Bruun og hustrus Familiefond

Støtte til familiemedlemmer, familieminder, familievenner samt almenvelgørende formål.
Yderligere oplysninger: Fondens formål er at uddele legatportioner og understøttelse til følgende: a) Stifterens descendens og disses ægtefæller. b) Kvindelige og mandlige slægtninge
eller medlemmer af direktør K. W. Bruun og hustru Ragnhild Bruuns slægt. c) Dækning af udgifter til opretholdelse af minder om stifterens familie, f.eks. slægtsbøger, gravsteder og lign. d) Sådanne personer, som gennem venskabsbånd, tjenesteophold eller på anden måde står eller har stået stifterne eller deres familie nær. e) Almenvelgørende formål. Ydelser herunder kan ske til såvel personer som til institutioner indenfor almenvelgørende eller almennyttige områder. Ydelser vil blive givet i den rækkefølge, hvori de er anført. Fonden uddeles 1 gang årligt efter fondens forårsbestyrelsesmøde.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar