Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond

Direktør Kurt Bønnelycke og hustru fru Grethe Bønnelyckes Fond

1. Støtte til yngre, lægevidenskabelige forskere, herunder forskning indenfor lægevidenskabelige instrumenter. Individuel ansøgning skal indsendes, indeholdende en konkret opgørelse over budgettet i relation til projektet, hvortil legatet søges. 2. Støtte til handelsstuderende og videreuddannelse af unge handelsmænd/kvinder - herunder støtte til studieophold. Der ydes ikke støtte til studieophold på 6 måneder og derunder. Ansøgere skal have gennemgået mindst 1 års studietid. Ansøgere, der har gennemført en videregående uddannelse, skal være tilmeldt eller påbegyndt det nye studium, der søges til. Ansøgningsskema downloades på hjemmesiden. Er svar på ansøgningen ikke modtaget inden 3 måneder, er ansøgningen ikke imødekommet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar