Direktør L. Bech’s Legat

Direktør L. Bech´s Legat

Støtte til folk, der har kendt bedre dage samt støtte til unge under videregående uddannelse.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af uformuende personer enten med uddannelse - særlig videregående uddannelse - for øje, eller som ren understøttelse og da navnlig sådanne, der har kendt bedre dage. Under i øvrigt lige forhold skal ansøgere nyde fortrin, som er eller har været ansat i eller haft tilknytning til Smith & Co. A/S, Odense, Skandinavisk Motor Co. A/S, Odense/København, A/S Dansk Metal- og Armaturindustri, Odense, eller Egnsbank Fyn A/S, Odense. Ved skriftlig rekvisition af ansøgningsblanket må opgives, om blanketten ønskes benyttet til ansøgning om understøttelse til uddannelse eller til ansøgning om ren understøttelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar