Direktør Marius Kruusborg Andersen og hustrus Legat

Direktør Marius Kruusborg Andersen og hustrus Legat

Uddeles til trængende personer med bopæl i Søllerød kommune. Det iagttages herved, at udbetalte legatportioner ikke træder i stedet for hjælp, som kommunen
i kraft af gældende bestemmelser er forpligtet til at yde.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar