Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, B

1) til trængende gamle husassistenter eller institutioner, der virker herfor 2) til fremme af den videnskabelige sygdomsforskning særlig kræft- tuberkulose - og gigtforskning 3) til formål der fremmer samarbejdet mellem de skandinaviske nationer. Kan søges af: 1) Uddeling til trængende gamle husassistenter finder sted blandt ansøgere, der enten er folkepensionister med en personlig tillægsprocent på 100 eller er blevet tilkendt almindelig førtidspension efter det fyldte 60. år. Betingelsen skal være opfyldt pr. 30. september. Ansøger skal have en personlig tillægsprocent på 100. 2) Til kræft-, tuberkulose- og gigtforskning. (Kan søges hele året - intet ansøgningsskema). 3) Til formål, der fremmer samarbejdet mellem de skandinaviske nationer. (Kan søges hele året - intet ansøgningsskema). Bemærk at der kun skal anvendes ansøgningsskema til fundatsformål 1) til husassistenter/folkepensionister (trangslegat) Skema til formål 1) kan i ansøgningsperioden fra den 1. august til den 30. september hentes på hjemmesiden eller afhentes i Københavns Borgerservice.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar