Direktør og fru J. F. Schiblers Fond under Foreningen af Politimestre i Danmark

Direktør og fru J. F. Schiblers Fond under Foreningen af Politimestre i Danmark

Yder understøttelse til værdigt trængende enker efter politimestre. Politimesterforeningens bestyrelse kontakter eventuelle berettigede i slutningen
af året.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar