Direktør og fru J. F. Schiblers Fond under Politidirektørforeningen i Danmark

Direktør og fru J. F. Schiblers Fond under Politidirektørforeningen i Danmark

Yder understøttelse af værdigt trængende enker efter politimestre. Politidirektørforeningens bestyrelse kontakter eventuelle berettigede i slutningen af året.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar