Direktør P. Gorm-Petersen og Hustrus Legat til fordel for førstnævntes slægtninge

Direktør P. Gorm-Petersen og Hustrus Legat til fordel for førstnævntes slægtninge

Til uddannelse og dygtiggørelse, såvel teoretisk som praktisk, af personer, der nedstammer fra direktør i A/S De Forenede Papirfabrikker P. Gorm-Petersens (død 1936) søskende. Ansøgning skal indeholde dokumentation for familieskab samt oplysninger om personlige og økonomiske forhold.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar