Direktør Peder Mortensen og hustru Marry Mortensens Fond

Direktør Peder Mortensen og hustru Marry Mortensens Fond

Støtter almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål af social art, kulturel og videnskabelig karakter. Til sociale formål skal henhøre støtte til betrængte mennesker og til unge under uddannelse. Såfremt der ikke er modtaget besked inden årets udgang, er der meddelt afslag. Kan søges i perioden 1. maj-31. august.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar