Direktør Peder P. Hedegaard’s Fond til købmandsstandens fremme

Direktør Peder P. Hedegaard´s Fond til købmandsstandens fremme

Støtte til foranstaltninger til dygtiggørelse af købmandsstanden, hvorved bl.a. forstås studieophold (på handelsskoler og universiteter), kurser (herunder specialkurser for købmænd) og lignende i ind- og udland. På grund af det store antal ansøgninger fra Nordjylland rækker midlerne ikke længere end til nordjyske ansøgere. Legatets indtægter er skattepligtige for modtageren. Ansøgningsskema kan hentes på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar