Direktør Peder P. Hedegaard’s Legat for nordjyske købmænd og disses enker

Direktør Peder P. Hedegaard´s Legat for nordjyske købmænd og disses enker

Yder økonomisk støtte til trængende købmænd, der har drevet forretning i Nordjylland, fortrinsvis til købmænd, der har været kunder hos Peder P. Hedegaard A/S, evt. til disses enker.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar