Direktør, stenhuggermester Vald. Handberg og hustru Laura Handberg, f. Nielsens Mindelegat

Direktør, stenhuggermester Vald. Handberg og hustru Laura Handberg, f. Nielsens Mindelegat

Legatportioner à 2.000 kr. til værdige personer, der uden egen skyld er kommet i nød, men ikke ønsker dette offentligt kendt. Ansøgningsskema fås mod indsendelse af frankeret svarkuvert alene i tidsrummet 1/9-15/9. Legatet kan alene søges i tidsrummet 1. september til 15. september. Årsopgørelse og lægeerklæring skal vedlægges ansøgning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar