Direktør Thorvald Thranes og hustru Anna Thrane, født Petersens Legat

Direktør Thorvald Thranes og hustru Anna Thrane, født Petersens Legat

At yde hjælp til enligt stillede værdige trængende kvinder over 50 år, som har bopæl i København eller Frederiksberg kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar