Direktør Valdemar Christensens Mindelegat

Direktør Valdemar Christensens Mindelegat

Understøttelse til mandlige eller kvindelige funktionærer og arbejdere, der er eller har været ansatte i A/S Galle & Jessen.
Yderligere oplysninger: Hjælp til mandlige eller kvindlige arbejdere og funktionærer, der er eller har været ansat i A/S Galle & Jessen eller beskæftiget med varer produceret i Galle & Jessens ejendom for regning Toms Fabrikker A/S eller andre med dette selskab samarbejdende selskaber, dog således at ansatte eller tidligere ansatte hos A/S GAlle & Jessen har fortrinsret til at modtage støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar