Ditlev Marcussen Buch og hustru Maren Buch, f. Petersen, Baltzergaards Stiftelse

Ditlev Marcussen Buch og hustru Maren Buch, f. Petersen, Baltzergaards Stiftelse

Midlerne uddeles efter bestyrelsens skøn a) til hjælp for mennesker, der lider af hjertesygdom, ikke blot til læge- og hospitalsbehandling, men også til at opnå en stilling, der er velforenelig med deres sygdom, b) til hjælp for begavede unge mennesker under deres uddannelse, og c) til hjælp for mennesker, der lever under vanskelige økonomiske forhold, navnlig sådanne, der er udsat for hård behandling af deres kreditorer, eller som mangler støtte fra deres nærmeste, som i almindelighed burde kunne påregnes. Der uddeles i alt ca. 15.000 kr., typisk fordelt på 3-4 personer. Ansøgere med tilknytning til Kolding og omegn vil blive foretrukket. Ansøgningsskema kan rekvireres via e-mail.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar