DJØF Forlagets Rejselegat

DJØF Forlagets Rejselegat

For at komme i beragtning til et rejselegat skal ansøgeren have bestået grunduddannelsen på sit studium samt have været medlem at Stud.Samf Foreningen min. 1 år. Alle studierelevante ophold af mere end 3 mdrs. varighed kan komme i betragtning.Det er en forudsætning, at opholdet endnu ikke er påbegyndt ved ansøgningsfristens udløb.
Yderligere oplysninger: Der skal vedlægges karakterudskrift, dokumentation for eller tilsagn om fuld meritoverførsel, samt dokumentation for optagelse på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Desuden skal vedlægges en bekrivelse af formålet med studieopholdet.
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til DJØF, Vivi Lobeck, Gothersgade 133, 1015
København K.
Tlf nr. 33959700 lok. 907

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar