Døvefonden

Døvefonden

Støtte til det arbejde, der udføres af Danske Døves Landsforbund, som interesse- og serviceorgan for landet døve og svært tunghøre. Støtte til enkelte døve og svært tunghøre, herunder grupper af sådanne. Støtte forsknings- og oplysningsvirksomhed om døve og svært tunghøre gennem uddeling af legater og priser for derigennem at sprede kendskab til døves og svært tunghøres forhold. Årlig uddeling 1 million kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar