Dommerfuldmægtig Johan Schrøders Legat til uddannelse af unge mennesker fra Mariager

Dommerfuldmægtig Johan Schrøders Legat til uddannelse af unge mennesker fra Mariager

Støtte til hæderlige, flittige og stræbsomme velbegavede unge menneskers uddannelse ved højskole, håndværkerskole, efterskole, landbrugsskole, eller andre læreanstalter.
Yderligere oplysninger: Legatansøgerne skal være født eller hjemmehørende i Mariager.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar