Dorte, Enid og Viggo Carstensens Almenvelgørende Fond

Dorte, Enid og Viggo Carstensens Almenvelgørende Fond

Fondens formål er: A) at sikre det økonomiske og ledelsesmæssige grundlag for Diesel-Gården A/S, med henblik på virksomhedens fortsatte beståen og udvikling på sund og forretningsmæssig vis til gavn for såvel selskabet som medarbejderne. B) at yde støtte til selskabets tidligere medarbejdere, disses ægtefæller, enker og børn. C) økonomisk eller anden bistand til humanitære almenvelgørende formål, herunder ungdomsuddannelser og fritidsaktiviteter. D) at yde støtte til descendenter eller andre medlemmer af familien. Denne støtte kan ingensinde overstige 45% af fondens overskud. Midlerne kan således anvendes til uddannelse, bosættelse og etablering samt lignende til ovennævnte personkreds. Bestyrelsen afgør, hvordan og i hvilken udtrækning støtten til de under B, C, D, angivne formål ydes. Der kan ikke ydes støtte til stifterne.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar