Dorthea Hammers Legat for Forretningsdrivende Kvinder

Dorthea Hammers Legat for Forretningsdrivende Kvinder

At yde bidrag til en forretningsdrivende kvinde i Storkøbenhavn.
Yderligere oplysninger: Legatet tilfalder fortrinsvis kvinder til hvis forretningsvirksomhed tillige hører industri eller håndværksmæssig virksomhed og kan alene tildeles en forretningsdrivende kvinde i Storkøbenhavn. Legatet er tænkt som driftshjælp til
en forretningsdrivende kvinde.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar