Dorthea Hammers Legat

Dorthea Hammers Legat

Legatportion på max. 5000 kr. til en forretningsdrivende kvinde. Legatet tilfalder fortrinsvis kvinder til hvis forretningsvirksomhed tillige hører industriel eller håndværksmæssig virksomhed og kan alene tildeles en forretningskvinde i Storkøbenhavn. Legatet er tænkt som driftshjælp til en forretningsdrivende kvinde. Uddelingstidspunktet meddeles legatmodtagerne.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar