Dr. med. G. Neves Mindelegat

Dr. med. G. Neves Mindelegat

For nervepatienter bosiddende i Fyns Stift. Portioner à 400 kr. Legatet annonceres i Ugeavisen, når der er ledige legatportioner. Ansøgningsskema fremsendes efter annoncering mod frankeret svarkuvert eller kan afhentes i Informationstjenestens stand. Legatportionerne bliver også annonceret på Odense Kommunes hjemmeside og her kan der ligeledes printes ansøgningsskemaer ud.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar