Dr. med. Viliam Christiansen og hustru Helene Sophie Christiansen, f. Bechs Legat

Dr. med. Viliam Christiansen og hustru Helene Sophie Christiansen, f. Bechs Legat

Tildeles viderekomne medicinske og kirurgiske kandidater til videre uddannelse under ophold i udlandet. Ansøgeren må ikke være fyldt 35 år og må have gennemgået turnustjeneste eller anden hospitalstjeneste, som efter fakultetsrådets skøn kan sidestilles hermed. Ansøgning må indeholde oplysninger om ansøgerens kvalifikationer, udførlig angivelse af den pågældendes rejses mål, formål og varighed samt oplysninger om, hvornår studierejsen agtes tiltrådt. Endvidere må det oplyses, om ansøgeren søger eller har opnået støtte til den pågældende rejse fra anden side.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar