Dr. Rasmussens og hustrus Legat

Dr. Rasmussens og hustrus Legat

Til videreuddannelse af unge mennesker på universiteter, tekniske højskoler, Landbohøjskole, Danmarks Biblioteksskole, handelshøjskoler, de sociale højskoler, Journalisthøjskolen, teknika og seminarier. Legatet kan KUN søges af personer, der er fyldt 17 år, og som i 5 år har været hjemmehørende i de gamle Fakse eller Rønnede kommuner. Ansøgninger fra hg-elever, hh-elever, hf-studerende, gymnasieelever eller lignende kan ikke komme i betragtning. Antal legatportioner og størrelse vedtages af legatbestyrelsen. Skriftlig ansøgning bilagt dokumentation for optagelse på en læreanstalt indsendes til Fakse Kommune. Kan KUN ansøges efter annonce i lokal avis, hvoraf ansøgningsfrist fremgår. Der uddeles ca. årligt 60.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar