Dr. Schads Legat

Dr. Schads Legat

Til et rekonvalescentophold efter sygehusbehandling af alvorlig sygdom. Kan kun søges af borgere fra det gamle Vestsjællands amt. Ansøgning påtegnes af praktiserende læge eller sygehus og sendes til det lokale sygehus. Der uddeles årligt ca. 310.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar