Dr. Thorvald Jensen og Sten Ugges Mindelegat for Handelsmænd

Dr. Thorvald Jensen og Sten Ugges Mindelegat for Handelsmænd

Legatet yder støtte til unge trængende handelsmænd bosiddende i København eller på Frederiksberg til videregående uddannelse på handelsskoler eller i udlandet. Ansøgere skal have bopæl i København eller Frederiksberg kommuner. Ansøgningsskema rekvireres ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Der uddeles indtil 5.000 kr. pr. portion. Afslag meddeles ikke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar