Driftsbestyrer Joachim Maltha Elias Fagerlund’s Legat

Driftsbestyrer Joachim Maltha Elias Fagerlund´s Legat

Uddeling af legater.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af funktionærer, der har været fast ansatte ved de bornholmske
jernbaner, eller af disses enker, eller såfremt ganske særlige grunde taler derfor, af personer eller enker efter sådanne, der i en længere årrække har været beskæftiget ved de bornholmske jernbaner som timelønnede eller honorarlønnede. Legatportionerne uddeles fortrinsvis til ansøgere, der skal bruge beløbet til boligstøtte. I tilfælde af mange ansøgere må bestyrelsen vælge, hvem der kan tilstilles en portion. Kvalificerede mænd skal have fortrinsret fremfor enker. For at deltage i uddeling af legatportioner må ansøgerne sende ny ansøgning hvert år til bestyrelsen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar