Dr.med. G. Neves Mindelegat

Dr.med. G. Neves Mindelegat

For nervepatienter bosiddende i Fyns stift.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema fremsendes efter annoncering mod frankeret svarkuvert.
Annonceres i Fyens Stiftstidende - sidste onsdag i juli måned.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar