Dronning Alexandrines og Kong Georg Den Førstes Marine-Fond

Dronning Alexandrines og Kong Georg Den Førstes Marine-Fond

Understøttelse til personel i Søværnet - officerer, stampersonel, værnepligtige og civile - der under udførelsen af deres tjeneste har pådraget sig skade på helbred eller førlighed. Endvidere til ovenstående personels børn og efterladte. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar