Dronning Alexandrines og Kong Georg den førstes Marinefond

Dronning Alexandrines og Kong Georg den førstes Marinefond

Er at udrede understøttelser til personel i søværnet - officerer, stampersonel, værnepligtige og civile - der under udøvelsen af deres tjeneste har pådraget sig
skade på helbred eller førlighed. Endvidere til ovenstående personels børn eller
efterladte.
Yderligere oplysninger: Legatet understøtter personel af søværnet, der under udøvelsen af deres tjeneste
- fortrinsvis på søen - pådrager sig skade på helbred eller førlighed, eller, for så vidt de selv omkommer, deres efterladte. Ansøgninger indsendes til Forsvarsministeriets Regnskabssekretariat, Rigensgade 11, 1316 København K.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar