Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde. Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel ikke praktikophold, opførelse af klubhuse, indkøb af almindeligt inventar og musikudgivelser. Ansøgningen skal indeholde en kort redegørelse for projektet og ikke fylde mere end én A4 side. Der vedlægges udfyldt ansøgningsskema med e-mail adresse samt CV og budget. Yderligere bilag med relation til ansøgningen kan vedlægges. Uddeling kan også finde sted uden ansøgning, og fonden kan selvstændigt tage initiativ til indstiftelse af en eller flere prisbelønninger indenfor fondens formål. Fonden indstiftede i 1972 ´Amalienborgprisen´. Denne pris kan ikke søges og har til formål at støtte udgivelse af et betydningsfuldt dansk, ikke skønlitterært værk, der oversættes til andet sprog. Ansøgningsskema downloades via hjemmesiden eller rekvireres ved fremsendelse af frankeret kuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar