DTF’s Fond til støtte for Videnskabelige og Praktiske Undersøgelser Indenfor Tandlægekunsten (FUT)

DTF´s Fond til støtte for Videnskabelige og Praktiske Undersøgelser Indenfor Tandlægekunsten (FUT)

At yde støtte til sådanne undersøgelser, der kan anses for at være af betydning for en videreudvikling af tandlægevidenskaben og tandlægegerningen, herunder studier over tandlægeudviklingen i andre lande.
Yderligere oplysninger: Fondens formål er at yde støtte til sådanne undersøgelser, der kan anses for at være af betydning for en videreudvikling af tandlægevidenskaben og tandlægegerningen her i landet, herunder til studier over tandlægeudviklingen i andre lande. Ethvert medlem af DTF kan til bestyrelsen fremsætte forslag til anvendelse af fondens midler. I henhold til fundatsen, der findes aftrykt i DTF´s håndbog, afd. 6, hæfte 1, side 5, indkalder bestyrelsen herved 1) ansøgninger om at komme i betragtning ved den ordinære uddeling af fondens midler. Ved ansøgning om økonomisk støtte til statistik er det en forudsætning for, at ansøgningen kan komme i betragtning, at der vedlægges en udførlig redegørelse for beløbets anvendelse. Bestyrelsen har vedtaget, at man indtil videre ikke yder tilskud til trykning af disputatser. Ansøgning, hvortil der findes særlig blanket, der udleveres fra DTF´s kontor, indgives i ialt 8 eksemplarer. Søges såvel FUT som Calcinfonden, er det tilstrækkeligt, at ansøgningen til den ene fond mangfoldiggøres. Ansøgningen sendes til fonden under adressen postboks 143, 1004 København K.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar