Dudo og Povl Brandts Fond

Dudo og Povl Brandts Fond

Uddannelsesstøtte til grønlandske eller skandinaviske studerende, der allerede er i gang med eller skal påbegynde en videregående uddannelse (hvorved forstås enhver uddannelse udover gymnasium, højere handels-eksamen og lignende), uanset om uddannelsen finder sted i eller udenfor Grønland, herunder tillige økonomisk støtte til praktik- eller arbejdsophold som led i en sådan videregående uddannelse. Støtte til grønlandske eller skandinaviske akademikeres forskning eller ph.d-studier ved universitetet i Nuuk. Den ovennævnte uddannelsesstøtte og støtte til ikke-grønlandske, men skandinaviske ansøgere, kan dog alene ydes, såfremt ansøgeren har haft den væsentligste del af sin opvækst på Grønland og ansøgeren endvidere er eller vil være bosiddende på Grønland på tidspunktet for påbegyndelsen af den uddannelse eller forskning eller det studie, hvortil der søges om støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar