Duebrødre Kloster

Duebrødre Kloster

At stille boliger til rådighed for personer, der har behov for at have de betryggende forhold, og som ønsker at indgå i det fællesskab, som bolig i stiftelsen medfører. I stiftelsen kan normalt kun optages personer, der er fyldt 50 år, men ikke 75 år (boligerne tildeles fortrinsvis pensionister i alderen 60-70 år). Der optages såvel enlige som par. Ansøgerne skal have bopæl i Roskilde stift. Ejendommen Duebrødrehus, Provstestræde 1, er dog forbeholdt personer med bopæl i Roskilde kommune. Beboerne betaler boligbidrag til delvis dækning af klosterets driftsudgifter. Stiftelsen råder over i alt 83 boliger, fordelt på 1½-værelses, 2-værelses og 3-værelses boliger. Sidstnævnte er forbeholdt par. Ledige boliger annonceres. Ansøgningsskema rekvireres.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar