Dyreværnslegatet 2005

Dyreværnslegatet 2005

1. At beskytte, redde og på anden måde virke til bedste for hunde, der lever under dårlige forhold, eller som har behov for pleje, eksempelvis ved hjælp til dyrehjem eller lignende institutioner, ved løskøb af hunde, der er herreløse, eller som lever under dårlige forhold. Der lægges afgørende vægt på, at bidrag ikke går til administrationsudgifter, men til fremme af arbejdet i marken eller direkte med dyrene på institutionens område. Uddelinger må ikke ske til enkeltpersoner. 2. Til dyreværnsarbejde af enhver art, fortrinsvis i form af støtte til dyreværnsforeninger, der måtte komme i nødsituationer, betaling af dyrelægehjælp og dyrs ophold på dyrehospital til personer, der selv vanskeligt kan afholde udgifterne herved, til fodring af katte, vinterfodring af dyr, herunder fugle, men også i øvrigt til støtte for dyreværnsarbejde.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar