Dyrlæge Sigurd Keilgaard og hustru Ellen Keilgaards Legat til fordel for trængende dyrlægeenker i Danmark

Dyrlæge Sigurd Keilgaard og hustru Ellen Keilgaards Legat til fordel for trængende dyrlægeenker i Danmark

Understøtte trængende dyrlægeenker i Danmark.
Yderligere oplysninger: Legatet administreres af en bestyrelse på 3 medlemmer, valgt af ´Dyrlægernes Understøttelsesforening´. Det årlige overskud af legatet deles i passende legatportioner efter bestyrelsens skøn til trængende dyrlæge-enker i Danmark.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar