E. M. Dalgas Mindelegat

E. M. Dalgas Mindelegat

Legatet uddeles til støtte eller præmiering af personer, institutioner eller sammenslutninger, der ved beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller på anden måde har ydet en fortjenstfuld indsats inden for de områder, der omfattes af Det danske Hedeselskabs formålsparagraf. Legatet annonceres i jan. kvartal i Hedeselskabets tidsskrift Vækst samt i Landbrugsavisen. Legatportionernes størrelse er fra 10-20.000 kr. Under særlige omstændigheder kan der uddeles større portioner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar