E. R. Rasmussens Fond

E. R. Rasmussens Fond

Fonden skal ophjælpe eller støtte anerkendelsesværdige foretagender eller hjælpe til at gennemføre nyttige, gennemprøvede opfindelser inden for handel, håndværk, industri, landbrug (herunder gartneribrug) og fiskeri i Danmark. Hjælpen ydes såvel allerede bestående foretagender som sådanne, der tænkes oprettet. Hjælpen ydes kun i form af lån. Behandlingstid for ansøgning er ca. 2 måneder. Der udlånes årligt ca. 3.000.000 kr. Lån ydes typisk med mellem kr. 50.000 og kr. 300.000. Lån forrentes med 5 % pa. Lån er typisk afdragsfrie de første ca. to år, hvorefter de afdrages over ca. 5 år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar